BEHANDLING AV:

Senebetennelse

Injeksjoner med stamceller og vekstfaktorer er moderne og stadig vanligere medisinsk behandling mot senebetennelse. Legene hos Medicura bruker celler fra blod og fettvev for å hjelpe kroppen å hele seg selv.

Hjelp kroppen å hele seg selv

Behandling med stamceller og vekstfaktorer har blitt en populær medisinsk behandling, som hjelper mange, er naturlig, og har mindre risiko for bivirkninger.

Behandling med stamceller er et godt alternativ som:

Begrenser bruk av kirurgi
Begrenser bruk av kortisonsprøyter og medisiner med risiko for bivirkninger
Bruker kroppens egne vekstfaktorer
Senebetennelse er blanding av smertefull slitasje, mikroskade og irritasjon i trådformede strukturer av bindevev. Hovedårsaken er skade eller overbelastning, med for tung, for brå eller for mye bruk av senene. De fleste senene i kroppen kan rammes av senebetennelse, men oftest er det senene i skuldre, albuer og håndledd, eller knær, ankler og føtter som plages.

Medicura har profesjonell medisinsk hjelp for senebetennelser.

BEHANDLING MED STAMCELLER OG VEVSREPARERENDE VEKSTFAKTORER

Injeksjoner med stamceller og vekstfaktorer er moderne og stadig vanligere medisinsk behandling mot senebetennelser.

Både leger og pasienter har ønsket seg behandlingsalternativ som begrenser kirurgi og regelmessig bruk av kortisonsprøyter eller smertestillende og betennelsesdempende tabletter.

Betennelsesdempende tabletter har risiko for bivirkninger og kan forværre hjertesvikt, nyresvikt, høyt blodtrykk og magesår m.fl

Behandling med stamceller og vekstfaktorer har av den grunn blitt populær medisinsk behandling, som hjelper mange, er naturlig, og har mindre risiko for bivirkninger.

Metoden er vitenskapelig basert og bygger på kroppens egne reparasjonsmekanismer for tilheling av skadet vev.

Fysiologisk gjenoppbygging av vev skjer nettopp med sterk påvirkning av stamceller og vevsreparerende vekstfaktorer.
FORBEREDELSE OG HENSYN FØR BEHANDLING
Pasienter som skal behandle senebetennelse hos Medicura kan møte mer eller mindre uforberedt til behandling. Pasientene bør fortrinnsvis være ferdigutredet og diagnostisert, og i tillegg ha gjennomgått konservativ behandling uten tilstrekkelig effekt. Pasientene bør ikke innta blodfortynnende medisiner eller betennelsesdempende tabletter siste dagene før behandlingen.

Spørsmål om midlertidig opphold med medisinene må rettes fastlegen.
Pasientene må ikke ha sår, infeksjon eller eksemutbrudd i området som skal behandles.

Pasientene må ikke være allergisk for lokalbedøvelse
ENKEL, EFFEKTIV OG LITE SMERTEFULL PROSEDYRE
  • Vi har trygg og avslappet atmosfære under behandlingen
  • Vi benytter god tid fra velkomst til avreise (60 min)
  • Vi starter med kartlegging av formalia og helseopplysninger (10-15 min)
  • Vi tapper en enkel blodprøve, som sentrifugeres og prepareres for injeksjon (10 - 15 min)
  • Vi setter lokalbedøvelse og steriiserer området over leddet som skal behandles (5-10 minutter)
  • Vi injiserer leddet korrekt under veiledning med ultralyd. (5-10 min)
  • Vi sterilvasker, plastrer og bandasjerer leddet for å unngå infeksjon og hevelse. (5 min)
De fleste pasienter er lite glad i sprøyter, men behandlingen er likevel ikke plagsom.
Alle pasienter får lokalbedøvelse og resept på smertestillende tabletter med hjem for sikkerhets skyld.

Behandlingen gjøres kun med kroppens egne komponenter og innebærer derfor liten risiko eller bivirkning.

Alle behandlinger som lager hull på huden, tross for at det skjer etter steril vask og med sterile instrumenter, kan imidlertid avlede infeksjon.

Risikoen for infeksjon er imidlertid svært lav og forekommer uhyre sjelden.
RESULTATER
Effekten av PRP-behandlingen kan merkes etter få dager, men oppleves som regel best etter 2-8 uker. Mindre smerte og bedre bevegelse skjer ofte gradvis.
De fleste klarer seg med en til to behandlinger i løpet av en toårs periode.

Vi behandler senebetennelser med stamceller og PRP

Målet er å forbedre funksjonen og redusere smerte.
Bruker kroppens egne byggesteiner.
Metoden er vitenskapelig basert og bygger på kroppens egne reparasjonsmekanisme.
BESTILL TIME

Medicura

Medicura er en medisinsk legevirksomhet med norsk faglig standard. Vi har leger med riktig kvalifikasjoner, lang erfaring og bred variert praksis.
BESTILL TIME