Enkel, skånsom og effektiv hårtransplantasjon

Metoden er en enkel, skånsom og effektiv behandling for mer og varig hår i områder med tapt vekst og fylde. Det er samtidig et fingerferdig medisinsk håndverk, som har høye krav til legens presisjon, nøyaktighet og estetiske sans.

Vi tilbyr hårtransplantasjon på sykehusnivå

Medicura utfører hårtransplantasjon i tidligere Nobel Clinic Sykehus. Vi har innbydende lokaler og avanserte medisinske fasiliteter med fire operasjonsstuer, topp utstyr og rett kompetanse.

Erfarne leger

Våre leger har lang erfaring med å behandle hårtap. Samlet har de utført flere tusen hårtransplantasjoner. Alle legene er medlem av Den norske legeforening.

Garanti

Vi tilbyr en ny, gratis behandling om ikke minst 90 prosent av det transplanterte håret vokser ut.

Skånsom metode

Instrumentene vi bruker, er så skånsomme at stikkmerkene nærmest er usynlige kun få dager etter behandlingen.

Generelt om hårtransplantasjon

Hårtransplantasjon er et fingerferdig medisinsk håndverk, med høye krav til legens presisjon, nøyaktighet og estetiske sans. Resultatet blir aldri bedre enn legens samlede kompetanse. Det er derfor viktig at legen har solid kunnskap og lang legefaglig erfaring med bred variert praksis i flere kosmetiske ansikt, hud og hårbehandlinger.

Bestill konsultasjon

Konsultasjon – det første steget

Pasienten og legen må være sikker på at hårtransplantasjon er den riktige behandlingen for pasienten. I så måte er det grunnleggende at selve årsaken til hårtapet også blir fastslått. En behandling gjort på feil grunnlag kan gi kortvarig dårlig resultat, og misfornøyd ulykkelig pasient.De fleste hårtap skyldes naturlig hormongenetisk årsak, men det er også noen som mister håret på grunn av sykdom. Alle pasienter bør derfor få årsaken til sitt hårtap legefaglig diagnostisert, og være trygg på at uautorisert personell ikke gjør diagnostikken. Det er kun leger som har offentlig godkjenning og kompetanse til å foreta medisinsk vurdering av årsak, og det er intet unntak for hårtap. Alle seriøse konsultasjoner bør derfor ha legefaglig vurdering og avgjørelse, først som sist.

Bestill en kostnadsfri konsultasjon
Dr. Tom Viken | Medicura

Dr. Tom Viken er internasjonalt akkreditert hårtransplantasjonslege og har mange års erfaring med behandling hårtap.

Vurderingen – et trygt valg

Når man kommer til vurdering vil man bli tatt imot og veiledet av klinikkens konsulent for hårtransplantasjon. Konsulenten loser pasienten gjennom nødvendig informasjon og sørger for at uforløste spørsmål blir besvart. Konsulenten forklarer hvem som egner seg for en hårtransplantasjon og hvem som bør frarådes behandlingen eller tilbys annen hjelp. Det blir samtidig informert om ulike metoder for transplantasjon og hvordan de utføres, og det blir vist bilder og priser på tidligere behandlinger og resultater. Konsultasjonen skal således gjøre pasienten trygg og mer bevisst på om behandling er mulig og ønskelig, eller ikke.

Dersom pasienten fremdeles ønsker behandling blir det tatt analysebilder av hodebunnen, hårfester og donorområder (= høsteområder). Det blir i tillegg målt blodtrykk, og registrert detaljer om pasientens helsestatus og bruk av faste medisiner. Formelle papirer blir deretter ferdigstilt, og legens vurdering og godkjenning blir til slutt innhentet. Fremstår alle forhold velegnet for en behandling avtaler partene konkret dato for gjennomføring av selve hårtransplantasjonen.

Enkelte pasienter ønsker vurderingskonsultasjonen utført via internett (Teams / Zoom e.l.). Medicura har forståelse for ønskene og kan naturligvis arrangere audiovisuelle fjernkonsultasjoner. Konsultasjonene forutsetter imidlertid at pasienten først sender oss god bildedokumentasjon av sine problemområder og donorområde, samt fremlegger medisinsk bekreftelse på normale blodtrykksverdier. Opplysningene må legges til grunn når man vurderer egnetheten for en hårtransplantasjon.

Vi understreker likevel at personlig fremmøte alltid er best, for at fysiske undersøkelser kan utføres hos oss. pasienter som ikke undersøkes før behandlingsdagen kan risikere å bli kansellert, dersom uegnede forhold oppdages ved behandlingsstart. Det er naturligvis uønsket og uheldig både for pasienten og klinikken.

Ønsker du en uforpliktende konsultasjon - klikk her!

Kirurgiske metoder for hårtransplantasjon

Prinsipielt finnes det to ulike behandlingsmetoder for en hårtransplantasjon. Den først introduserte metoden kalles FUT eller strip, mens dagens moderne metode benevnes FUE. Begge metodene brukes fremdeles og har hver især fordeler og ulemper. FUE er dog teknikken som oftest foretrekkes og nå brukes mest verden over. Medicuras leger transplanterer alltid kun med moderne FUE-metode. Årsaken er at FUE, i motsetning til FUT, er en langt mer skånsom behandling uten sting, store arr og lang rehabilitering.

FUE-transplantasjon er likefullt en prosedyre som medisinskfaglig må forstås som kirurgisk inngrep. Prosedyren defineres som minimalt invasiv kirurgi og krever i så måte bare små og varsomme instrumenter. Ikke desto mindre benyttes skarpe mikrokirurgiske rundskalpeller som på lik linje med tøffere instrumenter gir risiko for blødninger, infeksjoner og smerteubehag. Behandlinger må derfor gjøres med forebyggende antibiotika og lindrende blødningsreduserende lokalbedøvelse.

Det forekommer klinikker og utenlandske leger som desverre kamuflerer realitetenes alvor. Det er lite tillitsvekkende og noe som svekker transplantasjonsbransjens troverdighet. Det stiller Medicura seg ikke bak, men beklager på vegne av seriøse aktører.

FUE-metoden er den mest skånsomme behandlngen. Medicuras leger transplanterer alltid kun med moderne FUE-metode.

Jan Thomas fylte på mer hår i vikene på Medicura

Jan Thomas fylte på mer hår i vikene med en hårtransplantasjon på Medicura i Oslo. Les mer om hvordan behandlingen til Jan Thomas her.

FUE-metoden og implantermetoden (DHI)

Med FUE-hårtransplantasjon løsner legen varsomt en etter en hårsekk fra pasientens bakhode, for senere å flytte og sette hårsekkene inn i hårfattige områder. Løsningen skjer nøyaktig og forsiktig med en rund skalpell med en diameter på 0.8 til 1.0 mm, mens innfestingen skjer med en like tynn nål vi kaller implanterpenn. Instrumentene er så skånsomme at stikkmerkene er nærmest usynlige få dager etter behandlingen, og hårsekkene plasseres så overfladisk i huden at lokalbedøvelse alene er tilstrekkelig. Bedøvelsen gis med samtidig bruk av oppmerksomhetsavledende nervevibrator, slik at prosedyren blir tilnærmet smertefri.

Donorområdet

Hårsekkene som skal transplanteres hentes i all hovedsak fra bakhodet. Bakhodet er et særlig egnet høsteområde (= donorområde) fordi hårsekkene der er genetisk programmert til å overleve og vokse hele pasientens liv. Hårsekkene i bakhodet er motstandsdyktig overfor faktorer som gir hormongenetisk hårtap på toppen av hodet, og de beholder egenskapene selv om de flyttes fra bakhodet til øvre hodeområder.

Donorområdets tetthet av hårsekker og antall hår varierer fra person til person. Ulike pasienter har således ulik høstekapasitet og begrensning i hvor mye hår som kan flyttes. Det er forklaringen på at ulike personer kan få noe ulike resultater av nøyaktig samme behandling.

Donorområdet for en hårtransplantasjon

Donorområdet er i hovedsak fra bakhodet. Områdets tetthet av hårsekker og antall hår varierer fra person til person og derfor må vi i hvert tilfelle vurdere hvor mye hår som kan flyttes.

10%

3-4 mnd.

20 – 30%

4-5 mnd.

40 – 50%

6-7 mnd.

60 – 80%

8-9 mnd.

80 – 90%

12 mnd.

Søylene viser en tidslinje av fremveksten av de nye hårene etter en hårtransplantasjon.

Forventninger

Det er viktig at pasienten har realistiske forventninger til sin hårtransplantasjon og er inneforstått med behandlingens muligheter og begrensninger. Medicura gjør alle pasienter oppmerksom på sine individuelle forutsetninger og forklarer hvilke transplantasjonsmuligheter den enkelte har. Vi benytter densitometer til å undersøke pasientens hårkvalitet og fylde i høsteområdene, og nøyaktige laserinstrumenter til å bestemme, tegne opp og illustrere hvordsn nye hårlinjer kan formes. Opplysningene brukes når vi i enighet med pasienten planlegger hvor og hvordan det skal behandles.
 

Resultater

FUE-behandlingen gir gode naturlige resultater. Hårlinjer, tetthet og vekstretninger formes så genuint som mulig, og fremveksten skjer så gradvis at omgivelsene oftest ikke oppdager at man er behandlet. Behandlingsmerkene gror få dager etter behandlingen, og det etterlates kun minimale tegn. Man ser rett og slett bare bedre ut på håret etter en FUE-hårtransplantasjon som er gjort korrekt.

En hårtransplantasjon kan likevel ikke gi samme hårtetthet som personen hadde opprinnelig, før hårtapet startet. Årsaken er at implanterte hårsekker ikke kan settes for tett inntil hverandre eller andre hårsekker, om de skal overleve. For tett implantasjon gir skadelig trykk, sirkulasjon og irritasjonsforhold i huden, og det kan forstyrre vekstbetingelsene nok til at hårsekkene risikerer å dø. Legene må derfor følge sikre behandlingsprinsipper og bestandig tilpasse implantasjonen fortløpende og forsvarlig.

I flere måneder etter behandlingen vil hårstrå i flyttede hårsekker tidvis falle av fra hodebunnen. Det er vanlig, ufarlig, og ingen ting å engste seg for. Alle hårsekkene sitter fremdeles i huden og de vil umiddelbart starte produksjon nye hår. Årsaken til det midlertidige hårslippet er at flyttede hårsekker reagerer på behandlingens brudd i blodforsyning, og at den første groprosessen på nytt sted er utfordrende. Fenomenet er imidlertid temporært og helt naturlig. Alt håret kommer raskt og varig tilbake.

6-7 måneder etter transplantasjonsdagen vil 40-50 prosent av den nye hårveksten vise seg, og cirka 12-14 måneder etter behandlingsdagen vil fullt resultat i tykkelse, lengde og antall hårstrå prege pasientens utseende.

Kjendiser som Grunde Myhrer og Jan Thomas har utført sine hårtransplantasjoner hos Medicura.

Bestill en konsultasjon

Det er flere faktorer du må vite om en behandling før du bestemmer deg, og konsultasjonen er derfor det viktigste steget mot et vellykket resultat. Bestill en kostnadsfri konsultasjon her.

Forberedelser til en operasjon er få og det er bare noen ytterst få hensyn å ta i forkant.

Forberedelser

Det er svært lite pasienten trenger å gjøre selv før selve behandlingen. Prinsipielt kan man leve helt normalt frem til behandlingen starter, og bare ta noen ytterst få hensyn. I de siste tre dagene før transplantasjonen anbefaler vi saltfattig kost og lite bruk av hvitløk, multivitaminer, og omega 3 eller tran. I tillegg anbefaler vi begrenset  inntak av blodfortynnende medisin, alkohol og nikotinholdige stimulantia, fordi produktene påvirker pasientens blødningstendens.

På behandlingsdagen anbefaler vi inntak av solid frokost og drikke, men ikke kaffe eller andre koffeinholdige væsker. Det er fornuftig å være velhydrert og ernært til behandlingen, frem til man får lunsj hos oss. Vi oppfordrer også til ta med eller bruke skjorte eller overdel med vid halsåpning på behandlingsdagen. Det for å unngå berøring av transplantasjonsområdet når man kler av og på seg før man reiser hjem.

Klipping?

Medicura tilbyr hårtransplantasjon helt uten klipp eller barbering av pasientens hår. Vi presiserer likevel at både behandling og resultatet blir best om man på forhånd justerer hårlengden. Lange hårstrå forstyrrer legens synsfelt under arbeidet, mens kortere hår gir bedre oversikt i behandlingsområdet. Både høsting og implantasjon skjer raskere og mer nøyaktig om lange hårstrå ikke står i veien for legens synsfelt og instrumenter under inngrepet. At behandlingen samtidig koster mindre er en bonus mange setter pris på.

Pasienten bestemmer selv om frisering skal gjøres, og i så fall om tilpasningen skal gjøres langt på vei kamuflert eller med større justering. Vår erfaring viser at de fleste velger en fornuftig mellomting med kort nakke og bevart hårlengde på toppen.

Vi anbefaler å barbere seg for best mulig resultat. På konsultasjonen vil vi vurdere hvilken hårklipp som er anbefalt i forbindelsen med din operasjon.

Hårtransplantasjon av viker og hårlinje

Behandlingsdagen

Når man ankommer klinikken på behandlingsdagen møtes man av klikkens sykepleier eller hårkonsulent. Personalet følger pasienten til pasientavdelingen, som skal disponeres resten av dagen alene. Diskresjon er viktig for de fleste så fasilitetene kan benyttes under hele oppholdet uten møte med andre pasienter. I avdelingen finner man alle fasiliteter som i et hotellrom, og selvfølgelig adgang til eget bad og toalett.
 

I pasientavdelingen forberedes det til selve hårtransplantasjonen. Sykepleieren og legen overleverer medisiner, tar oppdatert helsesjekk og bilder, og tilpasser frisyren dersom det er avtalt. Det tilrettelegges også for dusj og preoperativ hår- og helkroppsvask med Hibiskrubb. Hibiskrubb er infeksjonsforebyggende spesialsåpe som er standard hygieneprosedyre før behandlinger i sykehus og andre seriøse helseinstitusjoner. Hibiskrubb , håndkle, morgenkåpe og tøfler finner pasienten i sitt baderom. Det samme gjelder behandlingstøy som pasienten skal bruke under oppholdet.

Når alle forberedelser er ferdig følges pasienten til behandlingsavdelingen. Der møter man igjen legen som informerer om hårtransplantasjonens gang og markerer hodebunnsområdene man har blitt enig om å behandle. pasienten legges deretter i behandlingssengen og får hodebunnen sterilvasket og bedøvet slik at behandlingen kan begynne.

Selve hårtransplantasjonen deretter i to etapper. I første etappe høster legen så mange hårsekker som mulig og pasienten har behov for. I andre etappe settes hårsekkene inn i områdene som trenger forsterkning. Begge etappene tar cirka to til to og en halv time, men de skilles ad av en pause der pasienten får hvile, forfriskninger, måltid og dagens nyheter i pasientavdelingen. Den totale behandlingstiden varierer med størrelsen på området som behandles, og varer oftest mellom 4-6 timer. Vi anbefaler likevel at pasienten setter av hele dagen til besøket oss, for at gjennomføringen og opplevelsen blir ustresset, behagelig og trygg,

Mens pasienten pauser mellom etappene, kvalitetsikrer personalet de høstede hårsekkene. Det organiseres slik at innsettingen skal gå effektivt og så raskt som mulig, I tillegg planlegges det for at hårsekker med single eller få hårstrå skal implanteres lengst foran, mens hårsekker med mange hårstrå skal plasseres lenger bak. Det er slik genuin tetthetsvariasjon er normalt fra fødsel. Alle hårstråene skal forøvrig implanteres i samme vinkel og retning som medfødt vekst. Det er summen av naturtro vinkelretning og tiltakende tetthet som gir best og mest naturlig resultatet til slutt.

Høstede hårsekker kan ikke være for lenge nedkjølt utenfor kroppen. Det innebærer at behandlingens andre etappe må starte 30-40 minutter ut i lunsjpausen. Vi begynner med å sterilvaske og bedøve huden som skal motta de nye hårsekkene. Når hodebunnen er bedøvet, preparert og klar, fullfører vi innsetting av hår og hårsekker i tidligere hårfattige soner. Når alle hårsekkene er implantert er behandlingen ferdig. Pasienten blir vasket og plastret i donorområdet, mens sonen(e) med ”nye” hårsekker holdes åpent for luft. Pasienten følges deretter tilbake til pasientavdelingen, der det kan hviles, inntas forfriskninger og byttes til egne klær.

Pasienten forlater avdelingen når det føles OK og man har tatt en siste samtale med personalet om ”veien videre”. Pasienten får med seg medisiner, sjampo, sprayflaske og skriftlig instruksjoner på hvordan pasienten selv må følge opp hårtransplantasjonen i dagene etter behandlingen.

Oppfølgning

Tiden etter en hårtransplantasjon krever god egeninnsats av pasienten. Berøring, sovestilling, hårvask, trening, og kosthold er faktorer man må ha et bevisst forhold til. De tre første døgnene er viktigst, men i fire uker etter behandlingen må det tas noen få hensyn. Før pasienten reiser hjem på behandlingsdagen går vi muntlig gjennom forholdsreglene og gir med skriftlig informasjon om det samme.

De første tre døgnene er kritisk for de transplanterte hårsekkene. Transplantatene trenger da væske for å gro, og må sprayfuktes regelmessig for å overleve. Klienten får derfor med seg en sprayflaske og instruksjon på hvor, hvordan, hvor ofte, og hvor lenge hårsekkene skal fuktes. Regn og snø må imidlertid ikke treffe hodebunnen i samme periode. Det er fordi slik fukt kan inneholde forurensninger som kan gi reaksjoner og betennelser. Det skal heller ikke sprayes noe som helst på nattetid.

De første tre døgnene anbefales det i tillegg at man spiser saltfattig kost, holder hodet hevet, og sover med hevet overkropp og oppblåsbar ”nakkekrans” (ofte benyttet under flyreiser). Hensikten er å unngå hevelser og at man legger seg på områdene med nye hårsekker. Det er ikke nødvendig å sitte og sove, men vi anbefaler å bygge opp ryggen 30-40 grader. Hevelser og uaktsom søvn oppstår lettere om man sover i vannrett posisjon. Man bør av samme grunn unngå å bøye hodet og overkropp for langt nedover mot bakken, når man eksempelvis tar på seg sko eller vasker ansiktet ved morgenstell. En person som ”står på hodet” vil merke at mer blod presser på og gjør både øyne og hud rød og sprengt. Pasienter som bøyer hodet i retning av det samme vil få store press i huden som kan påvirke de transplanterte hårsekkene negativt.

De første 7 dagene etter behandlingsdagen skal donorområdet vaskes daglig. Vaskingen forebygger infeksjoner og fjerner punktskorper så området tilheles raskt. Områdene med nye hårsekker må imidlertid ikke vaskes, før tredje dagen etter behandlingen. Det gjelder egen anbefalt teknikk for postoperativ hårvask. Pasienten får demonstrasjon i klinikken før hjemreisen starter. Vanlig normal hårvask kan skje dag 14.

Pasienten bør ikke trene første uken etter behandlingen, men kan gradvis øke belastning etter det. Tung vektbelastning eller kraftig bruk av ”bukpressen” bør imidlertid skje først tre uker etter behandlingen. Samme uken bør man også unngå tyggegummi og mat som krever kraftig tygging. Stor bruk av tyggemuskler kan negativt påvirke groprosessen til de flyttede og nyimplanterte hårsekkene .

Cap som ikke hviler mot transplanterte hårsekker kan brukes forsiktig etter behandlingen. Lue, hjelm eller andre hodeplagg som ligger tett til hodet, og risikerer berøring av flyttede hårsekker, bør ikke brukes tidligere enn tre uker etter behandlingen.

De første tre døgnene er kritisk for de transplanterte hårsekkene og blant annet sovestillingen er viktig for et godt resultat.

Medisinsk hårkur - PRP-behandling hos Medicura

Garanti

Medicura garanterer for at minst 90 prosent av håret vi setter inn vil vokse ut igjen. Vi garanterer også for at resultatet skal samsvare med forutsetningene som ble avtalt og notert før behandlingen. Dersom resultatet ikke blir som forventet, får pasienten en garantibehandling uten ekstra kostnad.

Diskresjon

Medicura holder til på Ryen i Oslo hvor vi kan tilby privat garasjeparkering, heis direkte til anonym VIP-inngang, og egen pasientavdeling, bad og toalett man disponerer uten å møte andre. Pasientavdelingen ligger i direkte tilknytning til våre behandlingssaler, og har alle fasiliteter pasienten trenger for et behagelig opphold. I spesielle tilfeller kan det også avtales lukning av klinikken, eller behandling utenfor ordinær åpningstid.

Narkose under hårtransplantasjon på Medicura i Oslo

I spesielle tilfeller kan vi tilby hårtransplantasjon i sedasjon eller lett narkose, men for de aller fleste er dette unødvendig.

Narkose

Medicura behandler sine pasienter i tidligere Nobel Clinic Sykehus. Vi har derfor fasiliteter og personell som kan tilby hårtransplantasjon på sykehusnivå, og behandling i sedasjon (beroligende) eller lett narkose (søvn).

Hårtransplantasjon er imidlertidig en lite smertefull behandling som oftest gjennomføres ukomplisert med bare lokalbedøvelse. Sedasjon eller lett narkose er derfor unødvendig for de fleste. Men, i spesielle tilfeller med legefobi, sprøyteskrekk eller sykehusangst kan vi yte denne servicen.

Les mer om narkose og lokalbedøvelse

Før og etter

Her har vi samlet noen forskjellige resultater fra hårtransplantasjon utført av våre leger.

Før hårtransplantasjon | Medicura
Etter hårtransplantasjon | Medicura
Før hårtransplantasjon i kronen
Etter hårtransplantasjon i kronen
Før hårtransplantasjon i hårlinjen | Medicura
Resultat av hårtransplantasjon i hårlinjen | Medicura

– En boost til hårsekkene

– Det er ingenting som gjør folk mer usikre enn når håret begynner å bli tynnere, forklarer Jan Thomas som har jobbet som frisør og stylist i mer enn 35 år og vet godt hvordan kundene føler seg når de begynner å miste hår.

Referanser

Kundeomtaler

Veldig profesjonelle og greie folk som jobber der, om jeg kommer med spørsmål så svarer dem meg ned i den minste detalj. Jeg følte jeg ble veldig godt tatt imot av klinikken, spesielt av Tom Viken som har gitt meg hårtransplantasjon å noen Prp behandlinger opp i gjennom åra. Så jeg er veldig fornøyd, å anbefaler stedet sterkt!

Nettopp ferdig med behandling, venter på mer synlig resultat. Veldig fornøyd med både behandling og oppfølging. Gleder meg til tiden som kommer fremover.

Adrian Myra

Alt om min erfaring med Medicurra AS har vært utmerket og smertefritt. Etter tre måneder med hårtransplantasjon ser jeg allerede godt resultat. Ser frem til flere gode resultater i fremtiden. Prosedyren var behagelig og smertefri. Daglig leder Geir-Ove forklarte meg veldig godt om prosedyren. I stedet for å gi meg falskt håp eller ta pengene mine. De ga meg et ærlig råd og et realistisk hårtransplantasjonsbilde. En ting til som jeg virkelig liker med denne klinikken er oppfølgingen deres! Etter hårtransplantasjonen min, hver gang jeg kontaktet dem, var de alltid tilgjengelige og hjalp meg med alle spørsmålene mine. Jeg vil på det sterkeste anbefale doktor Tom og teamet hans. Tom Viken er veldig snill, kompetent og ærlig lege. Tusen takk Tom og Geir-Ove. Dere er de beste menneskene når det kommer til hårtransplantasjon i Norge. Sterkt anbefalt.

Navkuljit Singh Hayer

Etter gjennomgått covid i vinter begynte jeg å miste håret, og når ingen behandlinger med kosttilskudd og dyre hårkurer hos frisør hjalp, var jeg innstilt på å ta hårtransplantasjon og bestilte time hos Dr. Tom Viken som jeg hadde hørt mye positivt om.
Heldigvis hadde han noen ledige timer i august, og jeg kunne komme inn til konsultasjon veldig raskt.
Jeg ble møtt med forståelse , empati, trygghet og faglig dyktighet . Det viste seg at jeg ikke hadde behov for hårtransplantasjon, men at jeg kunne prøve PRP-behandling, som jeg takket ja til med en gang. Jeg fikk så utfyllende og grundig forklaring om denne type behandlingen av Dr. Viken at det var ingen tvil om at dette var noe jeg kunne gå for.
Etter 3 gjennomførte behandlinger kan jeg bekrefte at PRP virker. Allerede etter den første behandlingen stoppet håravfallet. Nå har håret begynt å komme tilbake og blitt fyldigere og tykkere enn før behandlingen .
Dr. Tom Viken er kunnskapsrik, erfaren og engasjert lege som lytter til pasienten og gir mye informasjon og støtte underveis i behandlingsprosessen. Det at han har lang erfaring som allmennlege har vært ekstra betryggende for meg som pasient.
Anbefales på det varmeste. Absolutt verdt å prøve.

Viktoria Fossum