Konsultasjon for hårtransplantasjon i Trondheim

Trondheim

Drømmer du om fyldigere hår? Nå har du sjansen til å få profesjonell rådgivning fra Medicura, eksperter på hårtransplantasjon i Oslo. De besøker Trondheim jevlig for å tilby gratis konsultasjoner til de som vurderer en operasjon.

Vi tilbyr hårtransplantasjon på sykehusnivå

Medicura utfører hårtransplantasjon i tidligere Nobel Clinic Sykehus i Oslo. Vi har innbydende lokaler og avanserte medisinske fasiliteter med fire operasjonsstuer, topp utstyr og rett kompetanse.

Erfarne leger

Våre leger har lang erfaring med å behandle hårtap. Samlet har de utført flere tusen hårtransplantasjoner. Alle legene er medlem av Den norske legeforening.

Garanti

Vi tilbyr en ny, gratis behandling om ikke minst 90 prosent av det transplanterte håret vokser ut.

Skånsom metode

Instrumentene vi bruker, er så skånsomme at stikkmerkene nærmest er usynlige kun få dager etter behandlingen.

Generelt om hårtransplantasjon

Hårtransplantasjon er et fingerferdig medisinsk håndverk, med høye krav til legens presisjon, nøyaktighet og estetiske sans. Resultatet blir aldri bedre enn legens samlede kompetanse. Det er derfor viktig at legen har solid kunnskap og lang legefaglig erfaring med bred variert praksis i flere kosmetiske ansikt, hud og hårbehandlinger.

Bestill konsultasjon

Konsultasjon – det første steget

Pasienten og legen må være sikker på at hårtransplantasjon er den riktige behandlingen for pasienten. I så måte er det grunnleggende at selve årsaken til hårtapet også blir fastslått. En behandling gjort på feil grunnlag kan gi kortvarig dårlig resultat, og misfornøyd ulykkelig pasient.De fleste hårtap skyldes naturlig hormongenetisk årsak, men det er også noen som mister håret på grunn av sykdom. Alle pasienter bør derfor få årsaken til sitt hårtap legefaglig diagnostisert, og være trygg på at uautorisert personell ikke gjør diagnostikken. Det er kun leger som har offentlig godkjenning og kompetanse til å foreta medisinsk vurdering av årsak, og det er intet unntak for hårtap. Alle seriøse konsultasjoner bør derfor ha legefaglig vurdering og avgjørelse, først som sist.

Bestill en kostnadsfri konsultasjon
Dr. Tom Viken | Medicura

Dr. Tom Viken er internasjonalt akkreditert hårtransplantasjonslege og har mange års erfaring med behandling hårtap.

Vurderingen – et trygt valg

Når man kommer til vurdering vil man bli tatt imot og veiledet av klinikkens konsulent for hårtransplantasjon. Konsulenten loser pasienten gjennom nødvendig informasjon og sørger for at uforløste spørsmål blir besvart. Konsulenten forklarer hvem som egner seg for en hårtransplantasjon og hvem som bør frarådes behandlingen eller tilbys annen hjelp. Det blir samtidig informert om ulike metoder for transplantasjon og hvordan de utføres, og det blir vist bilder og priser på tidligere behandlinger og resultater. Konsultasjonen skal således gjøre pasienten trygg og mer bevisst på om behandling er mulig og ønskelig, eller ikke.

Dersom pasienten fremdeles ønsker behandling blir det tatt analysebilder av hodebunnen, hårfester og donorområder (= høsteområder). Det blir i tillegg målt blodtrykk, og registrert detaljer om pasientens helsestatus og bruk av faste medisiner. Formelle papirer blir deretter ferdigstilt, og legens vurdering og godkjenning blir til slutt innhentet. Fremstår alle forhold velegnet for en behandling avtaler partene konkret dato for gjennomføring av selve hårtransplantasjonen.

Enkelte pasienter ønsker vurderingskonsultasjonen utført via internett (Teams / Zoom e.l.). Medicura har forståelse for ønskene og kan naturligvis arrangere audiovisuelle fjernkonsultasjoner. Konsultasjonene forutsetter imidlertid at pasienten først sender oss god bildedokumentasjon av sine problemområder og donorområde, samt fremlegger medisinsk bekreftelse på normale blodtrykksverdier. Opplysningene må legges til grunn når man vurderer egnetheten for en hårtransplantasjon.

Vi understreker likevel at personlig fremmøte alltid er best, for at fysiske undersøkelser kan utføres hos oss. pasienter som ikke undersøkes før behandlingsdagen kan risikere å bli kansellert, dersom uegnede forhold oppdages ved behandlingsstart. Det er naturligvis uønsket og uheldig både for pasienten og klinikken.

Ønsker du en uforpliktende konsultasjon - klikk her!

Resultater

FUE-behandlingen gir gode naturlige resultater. Hårlinjer, tetthet og vekstretninger formes så genuint som mulig, og fremveksten skjer så gradvis at omgivelsene oftest ikke oppdager at man er behandlet. Behandlingsmerkene gror få dager etter behandlingen, og det etterlates kun minimale tegn. Man ser rett og slett bare bedre ut på håret etter en FUE-hårtransplantasjon som er gjort korrekt.

En hårtransplantasjon kan likevel ikke gi samme hårtetthet som personen hadde opprinnelig, før hårtapet startet. Årsaken er at implanterte hårsekker ikke kan settes for tett inntil hverandre eller andre hårsekker, om de skal overleve. For tett implantasjon gir skadelig trykk, sirkulasjon og irritasjonsforhold i huden, og det kan forstyrre vekstbetingelsene nok til at hårsekkene risikerer å dø. Legene må derfor følge sikre behandlingsprinsipper og bestandig tilpasse implantasjonen fortløpende og forsvarlig.

I flere måneder etter behandlingen vil hårstrå i flyttede hårsekker tidvis falle av fra hodebunnen. Det er vanlig, ufarlig, og ingen ting å engste seg for. Alle hårsekkene sitter fremdeles i huden og de vil umiddelbart starte produksjon nye hår. Årsaken til det midlertidige hårslippet er at flyttede hårsekker reagerer på behandlingens brudd i blodforsyning, og at den første groprosessen på nytt sted er utfordrende. Fenomenet er imidlertid temporært og helt naturlig. Alt håret kommer raskt og varig tilbake.

6-7 måneder etter transplantasjonsdagen vil 40-50 prosent av den nye hårveksten vise seg, og cirka 12-14 måneder etter behandlingsdagen vil fullt resultat i tykkelse, lengde og antall hårstrå prege pasientens utseende.

Kjendiser som Grunde Myhrer og Jan Thomas har utført sine hårtransplantasjoner hos Medicura. Begge er strålende fornøyde med sine resultater.

Medisinsk hårkur - PRP-behandling hos Medicura

Garanti

Medicura garanterer for at minst 90 prosent av håret vi setter inn vil vokse ut igjen. Vi garanterer også for at resultatet skal samsvare med forutsetningene som ble avtalt og notert før behandlingen. Dersom resultatet ikke blir som forventet, får pasienten en garantibehandling uten ekstra kostnad.

Bestill en konsultasjon

Det er flere faktorer du må vite om en behandling før du bestemmer deg, og konsultasjonen er derfor det viktigste steget mot et vellykket resultat. Bestill en kostnadsfri konsultasjon her.

– En boost til hårsekkene

– Det er ingenting som gjør folk mer usikre enn når håret begynner å bli tynnere, forklarer Jan Thomas som har jobbet som frisør og stylist i mer enn 35 år og vet godt hvordan kundene føler seg når de begynner å miste hår.

Referanser

Konsultasjon – det første steget

Når du får konsultasjon hos oss, ønsker vi at du skal få svar på om hårtransplantasjon er en mulig behandling for deg, og at du blir tryggere på om det er noe du ønsker.

Bestill time her

Kostnadsfri konsultasjon i Trondheim

Vi holder jevnlig konsultasjoner i Trondheim. Akkurat nå har vi ikke fastsatt dato for neste gang vi besøker Trøndelag, men du kan melde din interesse i skjemaet her så vil vi kontakte deg når vi legger ut ledige tider for konsultasjoner i Trondheim.