Bedøvelse / narkose

Hårtransplantasjon en lite smertefull behandling som gjennomføres ukomplisert med bare lokalbedøvelse. Sedasjon eller lett narkose er unødvendig for de fleste, men vi kan i spesielle tilfeller yte denne spesialservicen.

Narkose under hårtransplantasjon på Medicura i Oslo

Hårtransplantasjon med bedøvelse eller narkose

Medicura behandler sine pasienter i tidligere Nobel Clinic Sykehus og kan tilby behandling i sedasjon (beroligende) eller lett narkose (søvn). Vi har spesialutdannet anestesipersonell som samarbeider med våre transplantasjonsleger og som gir ro eller søvn til spesielt engstelige pasienter.

Vi kan hjelpe også pasienter med legefobi, sprøyteskrekk og sykehusangst, og ta vare på deg på en trygg, komfortabel og behagelig måte.

Narkose eller sedasjon under en hårtransplantasjon er ressurskrevende og krever ekstra personell, utstyr og medisinbruk. Mot et tillegg i prisen kan vi levere narkose under hårtransplantasjonen.

Medicura

Medicura er en medisinsk legevirksomhet med norsk faglig standard. Vi har leger med riktig kvalifikasjoner, lang erfaring og bred variert praksis.
BESTILL TIME