PRP-behandling hår

PRP-behandling av hår er en moderne medisinsk behandling med naturlig biologiske vekstfaktorer fra blodproduktet plasma. I behandlingen bruker vi allogene vekststoffer fra PRP for å motvirke livløst hår, tynt glissent hår og hårtap.
PRP behandling hår | Medicura hårtap - hårtransplantasjon

PRP-behandling mot hårtap

Hos MediCura får du medisinsk behandling av hårtap. PRP-behandling av ditt hår er en del av en «medisinsk hårkur» der vi tilbyr utredninger, analyser og behandlinger innen hårtap og hårlidelser for kvinner og menn.

PRP-behandling

PRP kan bremse hårtap og gi ny vekst. Håret forsterkes med tykkere hårstrå og kan gi gjenvekst der man har begynt å miste hår. Kun leger behandler hårtap hos Medicura.

Erfarne leger

Våre leger har lang erfaring med behandlinger mot hårtap, og har utført flere tusen PRP-behandlinger og medisinske hårkurer. Alle våre leger er medlem av Den Norske Legeforening.

Skreddersydd oppfølgning

Individuell tilpasning og kombinasjonsbehandling må ofte benyttes om man ønsker de beste resultatene. Derfor kaller vi det en medisinsk hårkur.

Generelt om PRP-behandling

Det finnes mange tilbud og tiltak mot hår som blir dårligere, men kun et fåtall som virkelig hjelper. Erfaring viser at behandlinger utført av lege er det som gir mest synlig effekt og bør anbefales.

Generelt sier man at «det ikke finnes en pille mot alt som er ille» og at kombinasjonsløsninger ofte må til. PRP-behandling med allogene vekststoffer er imidlertid fordelaktig for de fleste, enten alene eller i kombinasjon, som forebygging eller behandling. Metoden er vitenskapelig basert og handler enkelt fortalt om at legen forsterker kroppens vekst- og reperasjonsmekanismer i hodebunnen og hårrøttene.
Behandlingen er naturlig, trygg og i all hovedsak uten bivirkninger. For svært mange er behandlingen alene tilstrekkelig for å forebygge, utsette, bremse eller stanse et hårtap. For andre er det et viktig supplement som begrenser behovet eller dosene for reseptbelagte legemidler mot hårtap.

Lite ubehag

En PRP behandling mot hårtap hos oss er lite ubehagelig fordi vi benytter leger til å behandle og bedøver alltid skallehuden ved å blokkere nervene som leder smerte fra området.

Kun leger kan gi en slik smertebehandling som vi benytter.

Hjelp håret å reparere seg selv

Leger har lenge visst hvordan kroppen kan reparere skader selv og kjent til at bestemte vekstfaktorer har sentral rolle i tilhelingen. De stimulerende og reparerende vekstfaktorene har legene nå fått metoder for å få tak i og kunne benytte i behandlinger. Vekstfaktorene er naturlig forekommende i blodet, men dessverre i svak konsentrasjon og jevn fordeling i kroppen.

Det er vanlig at man først oppdager hårstrå som gradvis blir tynnere og mindre dekkende. Senere merker man at hårstråene også kan slippe hodebunnen og ramle helt av. I mange tilfeller «starter» problemene der håret legges i en skill, men gradvis fremstår en generell og diffus utbredelse av glissen, hårfattig hodebunn.

Jan Thomas: – En boost til hårsekkene

– Det er ingenting som gjør folk mer usikre enn når håret begynner å bli tynnere, forklarer Jan Thomas som har jobbet som frisør og stylist i mer enn 35 år og vet godt hvordan kundene føler seg når de begynner å miste hår.

Slik foregår en PRP-behandling hos Medicura

Når legene skal benytte faktorene må de først tappe disse fra pasientens blod og deretter preparere de i laboratoriet. Blodprøven tilberedes slik at særlig røde blodceller fjernes og blodplater, vekststoffer og stamceller samles opp og konsentreres. Konsentratet blir et flytende gulfarget preparat kalt plasma, som fordi det inneholder blodplater ofte også omtales som platerikt plasma eller PRP (Platlet Rich Plasma).
Siden preparatet brukes til behandling i samme kropp som det er hentet fra benevnes det ofte også som kroppseget, vevsforlikelig eller allogent.

Det ferdige preparatet med høykonsentrerte mengder av vekstfaktorer injiseres i hodebunnen rundt hårsekkene. Med erfaren hånd og en tynn kanyle plasseres vekstfaktorene i bestemt mønster, korrekt dybde og beregnede mengder. Nøyaktig mønster, hudnivå, og mengde vekststoffer er avgjørende for suksessfull behandling.

I hodebunnen skaper vekstfaktorene kjemiske reaksjoner som gir fysiologisk nydannelse av strukturer avgjørende for hårvekst. Vekststoffene «vekker slumrende hårsekker», aktiverer reserve- / stamceller, og forsterker dannelsen av nye blodåreceller, hårsekkceller og hudceller. Resultatet blir nyere, friskere, og bedre sirkulert og aktivt hårvekstapparat.

For svært mange er medisinsk hårkur med allogene vekststoffer alene tilstrekkelig for å forebygge, utsette, bremse eller stanse et hårtap. For andre er det et viktig supplement som begrenser behovet eller dosene for reseptbelagte legemidler mot hårtap. Behandlingen virker så lenge behandlingen pågår, og innebærer at vedlikehold må foretas.

Har behandlet flest med PRP mot hårplager i Skandinavia

Dr Viken mottar pasienter fra hele Norge og får ofte henvisninger fra privatpraktiserende hudleger, frisører, og Jan Thomas studio for hår, styling og total makeover. Han antas å ha utført flest biologiske vekstbehandlinger mot hårplager /-tap i Skandinavia, og var tidligere også medisinsk gründer av Herreklinikken og PRP-klinikken på Majorstua. Med etablering av Medicura ønsket imidlertid Viken å videreutvikle sin pasientomsorg og og medisinske behandlingstilbud. Medicura skal alltid være en seriøs, moderne, oppdatert og kvalitetsbevisst helsevirksomhet til beste for pasientene.

Konsultasjon – det første steget

Medicura vet at det kan være vanskelig å oppsøke profesjonell hjelp for hårtap. Vi legger derfor like mye vekt på at første møte med klinikken skjer med trygg atmosfære og vurdering. Optimal behandling krever god medisinsk service fra start til mål, og at alt begynner med en hyggelig, informativ og faglig legevurdering. De som kommer til en medisinsk hårkur og/eller PRP-behandling til oss, blir alltid vurdert av legen i første møte og underveis. Den første konsultasjonen ender ofte i en behandling i samme time, men skulle det vise seg at du ikke kan få PRP-behandling i samme time betaler du kun honoraret for legekonsultasjon. Konsultasjonshonoraret trekkes i så fall fra neste behandling.

De fleste hårtap skyldes naturlig hormongenetisk årsak, men det er også noen som mister håret på grunn av sykdom. Alle pasienter bør derfor få årsaken til sitt hårtap legefaglig diagnostisert, og være trygg på at uautorisert personell ikke gjør diagnostikken. Det er kun leger som har offentlig godkjenning og kompetanse til å foreta medisinsk vurdering av årsak, og det er intet unntak for hårtap. Alle seriøse konsultasjoner bør derfor ha legefaglig vurdering og avgjørelse, først som sist.

Gjør det vondt?

Nei, våre leger setter en bedøvelse og du merker kun noen få stikk når vi setter bedøvelsen. Uten denne bedøvelsen er behandlingen smertefull. Kun leger kan gi en slik smertebehandling som vi benytter.

Kan jeg gå på jobb etter behandlingen?

Ja, du kan gå på jobb umiddelbart etter en behandlingen. Du vil få en liten hevelse over øyenbrynene etter bedøvelsen,  men den er borte etter cirka en time etter du fikk bedøvelsen.

Når kan jeg dusje og/eller vaske håret?

Om morgenen etter behandlingsdagen kan du vaske håret, men du kan dusje kroppen samme dag så lenge du unngår å skylle vann i håret.

Hva er forskjellen på dere og andre som tilbyr av PRP-behandling mot hårtap?

Vi kan selvsagt ikke svare for hvordan andre utfører denne behandlingen, men prinsippet for en PRP behandling er den samme hos alle. Hos Medicura er det leger som utfører behandlingen og kan dermed også sette en nerveblokade, hvilket gjør behandlingen smertefri. Vår protokoll er basert på «evidence-based» forskning fra Universitetssykehuset i California og vi har gode resultater med alt vi gjør. Vi er markedsledende på PRP-behandling av hårtap i Norge og derfor også løpende oppdatert om hva som gir best resultater. Per i dag finnes det ingen tilsetninger eller protokoller som sikkert kan gi bedre resultater enn prosedyren vi bruker.

Gir dere garanti?

Som ellers innen medisin kan vi ikke før behandling forutse hvor sensitivt de ulike klientenes hodebunn vil respondere på PRP-kuren. Det er altså individuelle forskjeller og derfor er det umulig med 100 prosent sikkerhet kunne garantere og gradere hvor stor effekt hver enkelt klient vil oppnå. Det kan kort forklares  med at en hodepinetablett ikke kan garantere at du blir kvitt smertene, men at det hjelper for de fleste.

Før og etter PRP-behandling

Vurdering og behandling kun av leger

1: Vurdering

Alle som kommer til MediCura blir først vurdert av lege for sin situasjon. Hårtap kan skyldes flere årsaker og legen vil anbefale den mest hensiktsmessige behandlingen for hver enkelt pasient.

2: Behandling

De aller fleste starter sin PRP-behandling i samme time som første konsultasjon. Noen få må behandle hårlidelser som f.eks eksem før de fortsetter med PRP-behandlingen.

3: Resultat

Som musklene trenger mer enn noen måneder på å bli større, trenger håret også tid til det samme. Det er derfor viktig at man er tålmodig når man gjennomgår medisinsk hårkur mot hårtap.

Lang erfaring med PRP-behandling av hårtap

Etter flere tusen PRP-behandlinger av hårtap har vi perfeksjonert teknikken til å gi meget gode resultater.

Flere tusen vellykkede behandlinger

Medicura har legene som introduserte «UCLA-metoden» for hårvekst i Norge og etablerte «medisinsk hårkur» i landet. Legene har utført flere tusen vellykkede behandlinger og er de med mest erfaring i PRP-behandling av hårtap i Norge. Legene har lang erfaring med PRP-behandlinger og har ervervet sin kunnskap i både USA, England, Hellas og Norge. Vi baserer vår metode på forskning fra plastikkirurgisk divisjon ved UCLA (University of California, Los Angeles) og etterlever prinsippet om at høy behandlingskonsentrasjon med vekstfaktorer er avgjørende. Vi benytter minst 36 prosent mer enn anbefalt minste volumkonsentrasjon.

Vurdering og behandling av erfarne leger

Individuell behandling bør tilpasses individuell årsak, og vurdering, diagnostikk og behandling bør av den grunn gjøres av lege. Erfaring viser at behandlinger utført av lege er det som gir mest synlig effekt og bør anbefales.
Legene Tom Viken (t.v.), Eivind Heggedal og Espen Brouwer ønsker velkommen til Medicura.

Brems hårtap med 
PRP-behandling

Hårtap er et vanlig fenomen, men årsaker og hyppighet varierer noe mellom kvinner og menn.
PRP benyttes både av menn og kvinner som plages med genetisk / hormonelt betinget hårtap. Noen benytter PRP som erstatning for transplantasjon, mens andre gjør det for å bedre tykkelse, struktur og liv i håret. Årsaker til hårtap er individuelt og det det er forskjellige grunner for hårtap for kvinner og menn. Les mer om årsakene her:
Om hårtap hos kvinner
Om hårtap hos menn

En behandling for kvinner og menn

PRP-behandling gir gode resultater hos både kvinner og menn. Hos oss er alle velkomne.

PRP-behandling + vedlikehold

En PRP-behandling kan gi gode resultater, men må vedlikeholdes. For best resultat anbefaler vi fire-fem PRP-behandlinger med 4 ukers mellomrom. For noen er det et alternativ til hårtransplantasjon, for andre et tiltak for å bremse begynnende hårtap. PRP-behandlingen bør gjentas minst en gang i året.
Bremser hårtap, gir ny vekst
Forsterker håret – gir tykkere hårstrå
Kan gi gjenvekst der man har begynt å miste hår
Fornøyde kunder

– PRP-behandlingen endret livet mitt

– PRP-behandlingen har gjort at jeg kan gå ut i hverdagen og føle at jeg har et fint hår, sier Elisabeth Swan Lund etter å ha gjennomført en medisinsk hårkur med PRP hos Medicura.
Referanser

Medicura

Medicura er en medisinsk legevirksomhet med norsk faglig standard. Vi har leger med riktig kvalifikasjoner, lang erfaring og bred variert praksis.
BESTILL TIME