PCO – Polycystisk ovariesyndrom og hårtap

PCO og hårtap | Medicura

Definisjon

Polycystisk ovariesyndrom (PCO) er en kvinnetilstand med ufarlige væskefylte blærer (cyster) i eggstokkene og hormonforstyrrelse i kroppen. Cystene stjeler plass fra egg- og hormonproduserende vev og bidrar til forstyrret funksjon i organene.

Symptomer

Den hormonelle ubalansen i PCO kan gi mange ulike plager og både hårtap, slapphet, menstruasjonsforstyrrelse, graviditetsvansker, overvekt, diabetes, kviser og økt kroppsbehåring forekommer. 

Plagene skyldes endringer i kroppens forbrenning og økte mengder med sterk påvirkning av ”mannlige” kjønnshormoner (Testosteron og DHT). Alle kvinner har normalt små mengder med ”mannlige hormoner”, men hos kvinner med PCO er det ofte høyere nivåer enn normalt.

Hårtap og PCO

Den hormonelle ubalansen i PCO har negativ innvirkning på kvinnelig hodebunn. Økt påvirkning av ”mannlige” hormoner svekker hodets håranlegg og tvinger hårsekkene og lokal mikrosirkulasjon til innskrumpning. Hårsekkene taper tilførsel av «vann, gjødsel og næring» og klarer etter hvert ikke opprettholde optimal aktivitet og vekst. Resultatet blir stadig tynnere og mindre dekkende hårstrå som også kan slippe hodebunnen og til slutt ramle helt av. Hårpryden vil i så mate fremstå uttynnet og glissen og hodebunnen mer synlig.

Uteblitte tiltak er uheldig, mens tidlige tiltak kan forebygge, begrense, eller stoppe hårtapet. Det er alltid «lettere å forebygge enn å reparere» og jo raskere tiltak gjøres jo bedre er muligheten til å beholde håret bra. Tidlig legefaglig vurdering er fornuftig fordi legene er eneste fagpersoner som har offentlig tillatelse og kompetanse til å både diagnostisere, foreskrive og utføre nødvendige medisinske behandlinger mot hårtap.

Medisinsk behandling mot kvinnelig hårtap

Det finnes mange anbefalinger og tiltak mot kvinnelig hårtap, men kun et fåtall som virkelig hjelper. Erfaring viser at kombinerte legebehandlinger er det som gir mest og best effekt. Individuell behandling bør tilpasses individuell årsak, og vurdering, diagnostikk og behandling bør av den grunn alltid gjøres av lege.

For noen kvinner virker en behandling bedre enn for andre, og hos enkelte må én behandling forutgå en annen. Hos noen kvinner må reseptbelagte medikamenter startes opp, mens hos andre må doseringer justeres. Generelt sier man at «det ikke finnes én pille mot alt som er ille», men at kombinasjonsløsninger ofte må til. Medisinsk hårkur med vekstfaktorer fra PRP er imidlertid fordelaktig for de fleste.

Behandling av PCO

PCO justeres med ulike tiltak mot ulike plager. Medisiner, vektreduksjon og medisinsk hårkur er blant behandlingene som kan lindre.

Tidlige tiltak kan forebygge, begrense eller stoppe symptomene, mens neglisjering eller mangelfulle tiltak lar plagene utvikle seg. Det er vanligvis lettere å forebygge enn å reparere, og ofte slik at tidlig tiltak gir best resultat. Tidlig legefaglig vurdering er fornuftig fordi leger er eneste fagpersoner som har offentlig tillatelse og kompetanse til både å diagnostisere, foreskrive og utføre nødvendige medisinske behandlinger.

PCO-utredning

Diagnosen bekreftes på bakgrunn av symptombeskrivelser, blodprøver og gynekologisk undersøkelse. Best og mest komplett vurdering får man ved å henvende seg direkte til en gynekolog.

PCO er vanligere enn mange vet og en tilstand som rammer så mange som 10-15 % av kvinnene i vår del av verden. Symptomene kan opptre tydelig eller kamuflert. Mange lever derfor uvitende med sin tilstand og misforstår eller bagatelliserer plagene som uheldig normalvarianter.

Medisinsk hårkur mot hårtap

Medisinsk hårkur er moderne fordelaktig behandling for de fleste, alene eller i kombinasjon, som forebygging eller behandling. Metoden er vitenskapelig basert og handler enkelt fortalt om at legen bl.a. med hjelp av kroppens egne veksthormoner forsterker håranleggets bindevev og egne reparasjonsmekanismer. Behandlingen er naturlig, trygg og i regelen helt uten bivirkninger..

Leger har lenge visst hvordan kroppen reparerer skader selv og kjent til at bestemte veksthormoner / -stoffer har sentrale roller i tilhelingen. De stimulerende og reparerende vekstfaktorene har legene nå metoder for å få tak i og preparere slik at de kan benyttes i medisinske behandlinger.

Vekstfaktorene er naturlig forekommende i blodet, men dessverre i svak konsentrasjon og jevn fordeling i kroppen. Når legene skal benytte faktorene må de først høste / tappe disse fra pasientens blod og deretter preparere de i laboratoriet. Blodprøven tilberedes slik at røde blodceller fjernes mens blodplater, vekststoffer og stamceller samles opp og konsentreres. Konsentratet blir et flytende gulfarget preparat kalt plasma, og fordi det inneholder mye blodplater omtales det ofte som plateberiket plasma eller PRP (Platlet Rich Plasma). 

Det ferdige preparatet med veksthormoner injiseres inn rundt hårsekkene i hodebunnen for å gi vekst. Med erfaren hånd og tynn kanyle plasseres vekstfaktorene i bestemt mønster, korrekt dybde og beregnede mengder. Nøyaktig mønster, hudnivå, og mengde vekststoffer er avgjørende for suksessfull behandling. Dette krever erfaring.

I hodebunnen skaper vekstfaktorene kjemiske reaksjoner som gir fysiologisk nydannelse av strukturer avgjørende for god hårvekst. Vekststoffene «vekker slumrende hårsekker», aktiverer reserve- / stamceller, og forsterker dannelsen av nye blodåreceller, hårsekkceller og hudceller. Resultatet blir ny, frisk, og bedret lokal blodsirkulasjon, samt et velfungerende aktivt produksjonsapparat for hårvekst.

Fremdrift og resultat

PRP-behandling av hårtap er en «medisinsk hårkur» med vekststoffer fra PRP krever tid å gjennomgå. Som en bodybuilder trenger regelmessig besøk i helsestudio trenger hårtapende personer også mer enn et besøk hos legen. Som musklene trenger mer enn noen måneder på å bli store trenger håret tid til det samme. Det er derfor viktig at man er tålmodig når man gjennomgår medisinsk hårkur mot hårtap.

Medisinsk hårkur har samme behandlingsprosedyre en gang pr måned i fire påfølgende måneder. Hver behandling tar ca. 30 minutter og er tilnærmet smertefri etter at legen har satt en avansert bedøvelse (nerveblokkade) for hodebunnen.

Resultatene kan komme ulikt og til forskjellig tid hos ulike brukere, men alle bør forvente tilfredshet i løpet av 6-9 måneder. De fleste merker mindre håravfall og ser muligheten for å «bevare seg selv» eller unngå skallethet. Mange observerer tykkere hår og mer tildekket hodebunn. Og, en del oppdager også nye hår som de ikke har sett på lenge.

Det er viktig å understreke at ulike personer kan ha ulik respons på samme medisinske tiltak. Det er dessverre ikke unntatt medisinsk hårkur og PRP. 

Forberedelse

Pasienter som skal til medisinsk hårkur kan møte tilnærmet uforberedt til behandling. I de fleste tilfellene kan både vurdering, diagnostisering og behandling gjennomføres i første besøk.

Pasienten bør ikke innta betennelsesdempende medisiner siste to døgn før behandlingen. Det er bra om man har inntatt godt med 

Man må ikke være allergisk for bedøvelse, eller ha kreftsykdom, lokale sår, infeksjoner eller aktive eksemutbrudd i hodebunnen.

Oppfølging

Pasienten kan gå, kjøre bil og bevege seg helt normalt etter behandlingen.

Det er ikke smerter eller synlige merker i hodebunnen, men kan være en liten hevelse etter bedøvelsen rett over øyebrynene.

Hevelsen forsvinner helt i løpet av første timen etter behandlingen, og de fleste går rett tilbake i arbeid eller skole da.

Man kan leve normalt fra første stund etter behandlingen. Det kan dusjes, men ikke tilføres noen form for kjemikalier (sjampo / styling / etc) i hodebunnen første døgnet.

Det bør heller ikke inntas betennelsesdempende medikamenter de første dagene etter behandlingen.

Les mer om medisinsk hårkur / PRP-behandling mot hårtap her.

Les mer om: